Discussion:
rozmiar pliku Excel
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
margerytka
2006-07-16 20:53:01 UTC
Permalink
Raw Message
Utworzyłam plik, który zawiera sporo formuł w min. 150 wierszach. Nawet nie
zauważyłam kiedy zrobiło się z tego prawie 6 MB. Jak zmniejszyć rozmiar
takiego pliku? Gdzieś czytałam, że należałoby wyłączyć mu zliczanie
automatyczne formuł, ale to nie pomogło.

Pozdrawiam
Margerytka
RafalJ
2006-07-18 15:41:19 UTC
Permalink
Raw Message
Kilka przydatnych linków:
http://support.microsoft.com/kb/223789/

http://www.sharewareconnection.com/excel-file-size-reduce-software.htm

http://www.ozgrid.com/Excel/ExcelProblems.htm
--
Specjalista ds. Pomocy Technicznej
Pomoc Techniczna Microsoft
http://support.microsoft.com

// Uprzejmie proszê o nie wysy³anie zapytañ bezpo¶rednio na mój adres email.
Zapytania takie pozostan± bez odpowiedzi, gdy¿ adres ten nie jest
monitorowany. //
Utworzy³am plik, który zawiera sporo formu³ w min. 150 wierszach. Nawet
nie
zauwa¿y³am kiedy zrobi³o siê z tego prawie 6 MB. Jak zmniejszyæ rozmiar
takiego pliku? Gdzie¶ czyta³am, ¿e nale¿a³oby wy³±czyæ mu zliczanie
automatyczne formu³, ale to nie pomog³o.
Pozdrawiam
Margerytka
Loading...